Våra villkor

Våra villkor 
Varför film?
Under 2007 omarbetades Kungsbacka kommuns policy och handlingsplan för barnkonventionen. Som ett sätt att sprida det nya dokumentet uppkom idén att göra filmer om barnkonventionen. Och självklart ville vi att ungdomar själva skulle göra filmer och berätta om deras Kungsbacka utifrån konventionen.Varannan helg i drygt fem månaders tid träffades ungdomarna för att lära in, lära ut, diskutera, skriva manus, filma, redigera, klippa och mycket mycket mer. Den 8 juni 2009 firades det fantastiska arbetet med en galapremiär! Familj, släkt, vänner, politiker, tjänstemän och filmskaparna minglade och tittade på resultatet, Våra villkor- i ljuset av barnkonventionen.Det här säger experterna att vi ska jobba med
I inledningsskedet av arbetet fick samtliga en introduktion till barnkonventionen. I en av övningarna fick grupperna välja ut och rangordna ett antal artiklar ur konventionen som de ansåg att Kungsbacka bör jobba extra mycket med. Det är dessa artiklar som senare blev film.Artiklarna som skildras är artikel 34 om rätten till skydd mot alla former av sexuella övergrepp och utnyttjande. Artikel 23 om barn med funktionsnedsättnings rätt ett aktiv deltagande i samhället. Artikel 38 som tar upp barn i väpnade konflikter samt artikel 19 som handlar om skydd mot fysiskt och psykiskt våld, utnyttjande eller vanvård.Att använda filmen
Filmerna finns att låna på samtliga bibliotek i kommunen. Till filmen finns en handledning med frågor och övningar. Handledningen kan användas i sin helhet, från sida till sida eller genom några utvalda frågor och övningar.

Dokument
Beställningsinformation