Miljö & Hälsoskydd

På Miljö & Hälsoskydd har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

Alla kan beröras av vår tillsyn, företag, organisationer och privatpersoner. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs.

Vi hanterar även alla serveringstillstånd och utför tillsyn på serveringsställen i kommunen.

Miljö & Hälsoskydd har cirka 40 anställda.

De avgörande besluten inom Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Vill du komma i kontakt med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd?

Ring Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 så kopplar de vidare till rätt person.

Förvaltningschef Katarina Öryd
katarina.oryd@kungsbacka.se