Rapporter i samverkan

Här hittar du länkar till projekt där Miljö & Hälsoskydd har samverkat med andra aktörer.

2018 Surrogatparametrar - en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion  
Redovisning av LOVA-projekt

2016 Miljökrav i detaljplaner
En uppsats av Beatrice Buskas om möjligheten att skydda miljön i detaljplaneprocessen. Göteborgs Universitet.  

2016 Slutrapport enskilda avlopp fosforfällor
Miljösamverkan Halland och Västra Götaland samt Havs och Vattenmyndigheten 

Handläggarstöd fosforfällor
Miljösamverkan i Halland och Västra Götaland 

Att installera vakuumtoalett
Slutrapport vakuumtoaletter 2014. Hav och Vattenmyndigheten

Utvärdering av användaraspekter av vakuumtoaletter till sluten tank
Slutrapport 2015. Water Revival Systems

TUV Ledaranalys 2014
Tillsynsutveckling i Väst. Länsstyrelsen Västra Götaland, EU

Bra kontakter kan bli bättre
Utvärdering av kontakter mellan brukare, handläggare och politiker, Högskolan Halmstad 

Avloppsanläggningar, 26-2000 pe
Miljösamverkan Halland, 2010

Hav möter Land
Länsstyrelsen i Västra Götalands län/ EU, 2011-2013

Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem 
Miljösamverkan Halland, 2010-2014

Samband mellan service och funktion på minireningsverk
Avloppsguidens användarförening, 2014-2015

Tillsyn av minireningsverk
Miljösamverkan Halland, 2013-2014

Rapport Open Space Chefsträff i Borås 2012
Tillsynsutveckling i Väst. Länsstyrelsen Västra Götaland, EU

Rapport Yrkesrollen Open Space 2012
Tillsynsutveckling i Väst. Länsstyrelsen Västra Götaland, EU

 

Redovisning av LOVA-projekt