Byggnadsförvaltningen

Byggnadsförvaltningen är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. 

Byggnadsförvaltningen beviljar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi hanterar också kommunens kartverk, utför utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar.

De avgörande besluten inom Byggnadsförvaltningens ansvarsområde fattas av politikerna i byggnadsnämnden. I de flesta bygglovsärenden har nämnden lämnat över ansvaret att fatta beslut till förvaltningens handläggare. När det gäller planärenden tas alla beslut av nämnden. 

Öppet hus varje måndag

Varje helgfri måndag mellan klockan 15 och 18 har vi Öppet hus. Då kan du som planerar att bygga eller vill ha hjälp innan du lämnar in handlingar träffa en handläggare för att få råd och information.

Du bokar tid på plats i stadshusets entré. Bokningen öppnar klockan 14:45 och sista tiden delas ut klockan 17:30. Du anmäler dig i receptionen och får därefter ett könummer för att träffa en handläggare. Varje besök tar ungefär 15 minuter.

På grund av ombyggnationen av stadshuset håller Öppet hus stängt under sommarmånaderna, från och med vecka 22. 

Om du har ett pågående ärende kan du boka tid direkt med din handläggare eller söka honom eller henne via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se. Du kan också följa ditt ärende på vårt webbdiarium för bygglov.

Telefontid

Bygglovsavdelningen har telefontid mellan klocka 9 och 12 på måndagar, onsdagar och fredagar. Övrig tid finns kommunens kundcenter Kungsbacka direkt tillgängligt alla vardagar och kan hjälpa dig med enklare bygglovsfrågor. Kungsbacka direkt når du på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

På tisdagar och torsdagar kopplas inga telefonsamtal från Kungsbacka direkt vidare till oss på Byggnadsförvaltningen. Då arbetar vi koncentrerat med handläggning av nya och pågående ärenden.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

Kontakta oss

Tf. förvaltningschef
Tommy Nilsson
0300-83 53 82
tommy.nilsson@kungsbacka.se

Verksamhetschef bygglov
Hanna Ståhl
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se 

Verksamhetschef karta
Maj-Gret Johansson
0300-83 43 85
maj-gret.johansson@kungsbacka.se