Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningen beviljar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi hanterar också kommunens kartverk, utför utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar. Inom området miljö- och hälsoskydd gör vi tillsyn inom bland annat vatten- och avloppsförsörjning och tillsyner inom miljöskydd och livsmedel.

De avgörande besluten inom bygglovs ansvarsområde fattas av politikerna i byggnadsnämnden. I de flesta bygglovsärenden har nämnden lämnat över ansvaret att fatta beslut till förvaltningens handläggare. När det gäller planärenden tas alla beslut av nämnden. 

Inom området miljö- och hälsoskydd har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

Alla kan beröras av vår tillsyn, företag, organisationer och privatpersoner. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs.

Vi hanterar även alla serveringstillstånd och utför tillsyn på serveringsställen i kommunen.

De avgörande besluten inom Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Öppet hus varje måndag

Varje helgfri måndag mellan klockan 16 och 18 har vi Öppet hus. Då kan du som planerar att bygga eller vill ha hjälp innan du lämnar in handlingar träffa en handläggare för att få råd och information.

Du bokar tid på plats i stadshusets entré. Bokningen öppnar klockan 15:45 och sista tiden delas ut klockan 17:30. Du anmäler dig i receptionen och får därefter ett könummer för att träffa en handläggare. Varje besök tar ungefär 15 minuter.

Om du har ett pågående ärende kan du boka tid direkt med din handläggare eller söka honom eller henne via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se. 

Telefontid

Bygglovsavdelningen har telefontid på måndagar 13-15, onsdagar 10-12 och fredagar 10-12. Övrig tid finns kommunens kundcenter Kungsbacka direkt tillgängligt alla vardagar och kan hjälpa dig med enklare bygglovsfrågor. Kungsbacka direkt når du på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

På tisdagar och torsdagar kopplas inga telefonsamtal från Kungsbacka direkt vidare till oss på Byggnadsförvaltningen. Då arbetar vi koncentrerat med handläggning av nya och pågående ärenden.

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

Kontakta oss

Förvaltningschef
Katarina Öryd
katarina.oryd@kungsbacka.se

Verksamhetschef bygglov
Hanna Ståhl
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se 

Verksamhetschef karta
Maj-Gret Johansson
0300-83 43 85
maj-gret.johansson@kungsbacka.se

Tf, verksamhetshef miljö- och hälsoskydd
Tina Carlson
0300- 83 41 44
tina.carlson@kungsbacka.se