Hjälp oss att bli bättre!

Som ett led i att förbättra vårt arbete på Miljö & Hälsoskydd vill vi gärna ha din hjälp. Vi är tacksamma om du kan svara på de fem frågorna nedan om hur du uppfattade ditt senaste inspektionsbesök. 

Tack för hjälpen!

Är du livsmedelsföretagare?

Då ska du svara på följande enkät:
Inspektionsenkät för livsmedelsföretagare

Hur upplevde du inspektören? Välj de ord som du tycker passar bäst in.Hur lätt var det att få kontakt med oss?
Hur skriver vi inspektionsrapporter?


Fick du inspektionsrapporten inom 15 arbetsdagar efter inspektionen, så som vi lovar i våra kvalitetsdeklarationer?

Hur upplever du resultatet från inspektionen?