Koll på Kungsbacka

Koll på Kungsbacka är Miljö & Hälsoskydds kortfattade rapporter.

2018:2 Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar

2018:1 Metodutveckling för tillsyn av avloppsföreningar

2016:4 Tillsyn av minireningsverk

2016:3 Städning och kemikalier på äldreboenden

2016:2 Kebabprojekt 2016

2016:1 Vakuumtoaletter

2014:1 Smycken i detaljhandeln

2012:4 Att förebygga illegal avfallsexport

2012:3 Tatuering och piercing

2012:2 Provtagning av is

2012:1 Så är luften i Kungsbacka

2011:4 Allergikost i tillagningskök

2011:3 Receptfria läkemedel i butik

2011:2 Märkning av kosmetika

2011:2 Inomhusmiljön på äldreboende

2011:1 Skräpig återvinning

2010:8 Tillsyn på handikappomsorgen

2010:7 Enskilda avlopp och GIS

2010:6 Märkning på bagerier och konditorier

2010:5 PCB i byggnader

2010:4 Egenkontroll på campingplatser

2010:3 Tillsyn hos tandläkare

2010:2 Tillsyn hos fotvårdare

2010:1 Kemiska produkter i detaljhandeln

2009:2 Hantering av lösglass

2009:1 Hantering av kebab

2008:2 Inventering av minireningsverk

2008:1 Manuell hantering av köttfärs