Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är en mötesplats för alla invånare i Kungsbacka som på något sätt vill vidare. Här finns samlad kompetens för dig som är i behov av vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, har kommit ny till Sverige och behöver lära dig svenska, vill byta riktning i karriären eller behöver komma närmare arbetslivet.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av kurser och yrkesutbildningar när du vill studera som vuxen i Kungsbacka kommun. Du väljer vad, när och hur du vill studera. Vi har kontinuerliga kursstarter och du väljer den studieform som passar dig bäst samt vilken utbildare du vill studera hos. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade. Dina förutsättningar och behov är utgångspunkten både innan och under studietiden.

Mer information

Yrkeshögskolan i Kungsbacka

Vi erbjuder effektiv och professionell utbildning av hög kvalitet som motsvarar samhällets och arbetslivets behov. Yrkeshögskolans fokus är att du ska få anställning vid examen. För att uppnå detta arbetar man målinriktat med de studerande när det gäller CV och personligt brev, nätverkande och studiebesök.

Mer information

Studie- och karriärvägledning

Karriärvägledningen hjälper dig att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden. Vägledningen är helt oberoende och finns ute på skolorna i kommunen och på Kompetenscentrum. Vill du prata om din framtid, jobb eller studier är du alltid välkommen till Kompetenscentrum i Kungsbacka innerstad där vägledningen har drop in. 

Mer information

Etablering

Enheten för etablering arbetar med områdena bostad, arbete, studier och fritidsaktiviteter under nyanländas första tid i kommunen. Det handlar bland annat om vägledning, studier i svenska, men också olika yrkesresurser och praktik som underlättar de nyanländas etablering.

Arbetsliv

Denna del av Kompetenscentrum arbetar med att skapa möjligheter för arbetssökande att lättare komma ut i arbetslivet eller att börja studera. Hit kommer du antingen via Arbetsförmedlingen eller Individ- och familjeomsorgen i Kungsbacka kommun. Du kan få allt från coachning och praktik till arbetsträning, som gör att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. De insatser vi erbjuder genomförs alltid i samarbete med dig och uppdragsgivaren .Du kan arbetsträna inom flera olika områden i kommunen, både individuellt och i grupp. 

Mer information


Kontakta gärna