Arbetsfördelning

Kommunalråden i Kungsbacka kommun har under mandatperioden 2019-2022 följande arbetsfördelning i kommunledningen, vid den politiska beredningen av olika frågor samt i den politiska samordningen av och mellan nämnderna. De är även kontaktpersoner i dessa frågor.

Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande

 • Budget
 • Ekonomiska och övergripande frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Mark- och bostadsförsörjning
 • Plan- och byggfrågor
 • Beredskaps- och informationsfrågor
 • Energi och miljö, naturvårdsfrågor
 • Eksta Bostads AB
 • Tjolöholm stiftelsen
 • Verksamheterna inom plan- och bygg, miljö- och hälsa samt teknik

Fredrik Hansson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 • Demokratifrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Kollektivtrafikfrågor
 • Kultur-, turism- och fritidsfrågor
 • Verksamheterna inom förskola- och grundskola, vård och omsorg, kultur och fritid samt service

Eva Borg (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

 • Oppositionsråd

Ulrika Landergren (L)

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • IT-frågor, K2020
 • Samordning av internationella frågor
 • Invandrar och flyktingfrågor
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg
 • Jämställdhet