Arbetsfördelning

Kommunalråden i Kungsbacka kommun har under mandatperioden 2014-2018 följande arbetsfördelning i kommunledningen, vid den politiska beredningen av olika frågor samt i den politiska samordningen av och mellan nämnderna. De är även kontaktpersoner i dessa frågor.

Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande

 • Budget
 • Ekonomiska och övergripande frågor
 • Näringslivsfrågor
 • Mark- och bostadsförsörjning
 • Plan- och byggfrågor
 • Beredskaps- och informationsfrågor
 • Energi och miljö, naturvårdsfrågor
 • Eksta Bostads AB
 • Tjolöholm stiftelsen
 • Verksamheterna inom Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskyd samt Teknik

Fredrik Hansson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

 • Demokratifrågor
 • Barn- och ungdomsfrågor
 • Samordning av internationella frågor
 • Kultur-, turism- och fritidsfrågor
 • Verksamheterna inom Förskola & Grundskola, Funktionsstöd, Äldreomsorg, Kultur & Turism, Fritid & Folkhälsa samt Service

Ulrika Landergren (L)

 • Arbetsmarknadsfrågor
 • IT-frågor, K2020
 • Invandrar och flyktingfrågor
 • Personal- och organisationsfrågor
 • Verksamheterna inom Gymnasie & Vuxenutbildning samt Individ & Familjeomsorg
 • Jämställdhet

Eva Borg (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

 • Oppositionsråd