Kommunfullmäktiges presidium. Fr. v. Elisabeth Lyckevall (S), 2:e vice ordf; Peter Wesley (KD), 1:e vice ordf; Anders Ekström (M), ordförande. Foto: Magnus Hägg

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.  

Kommunfullmäktige kontrollerar också att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och i andra styrelser. Valberedningen tar fram kandidaterna till de olika posterna.

Så här många platser fick partierna i valet till kommunfullmäktige 2018

Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2018. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna (M) 19 
  • Centerpartiet (C) 8
  • Liberalerna (L) 6
  • Kristdemokraterna (KD) 4
  • Socialdemokraterna (S) 9
  • Vänsterpartiet (V) 2
  • Miljöpartiet (MP) 2
  • Sverigedemokraterna (SD) 9
  • Kungsbackaborna (KB) 2

Totalt 61 platser

Kommunfullmäktiges presidium leder arbetet i kommunfullmäktige

Ordförande Anders Ekström (M)
0300-83 43 11
anders.ekstrom@kungsbacka.se

1:e vice ordförande Peter Wesley (KD)
0705-93 61 23
peter.wesley@kungsbacka.se 

2:e vice ordförande Elisabeth Lyckevall (S)
0702-90 44 34
elisabeth.lyckevall@kungsbacka.se