Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.  

Kommunfullmäktige kontrollerar också att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Till sin hjälp i det arbetet har man kommunrevisionen.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och i andra styrelser. Valberedningen tar fram kandidaterna till de olika posterna.

Så här många platser fick partierna i valet till kommunfullmäktige 2014

Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2014. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna (M) 21 
  • Centerpartiet (C) 7
  • Liberalerna (L) 6
  • Kristdemokraterna (KD) 2
  • Socialdemokraterna (S) 10
  • Vänsterpartiet (V) 2
  • Miljöpartiet (MP) 4
  • Sverigedemokraterna (SD) 6
  • Kungsbackaborna (KB) 3

Totalt 61 platser

Kommunfullmäktiges presidium leder arbetet i kommunfullmäktige

Ordförande Per Ödman (M)
0300-83 40 55
per.odman@kungsbacka.se

1:e vice ordförande Peter Wesley (KD)
0705-93 61 23
peter.wesley@kungsbacka.se 

2:e vice ordförande Kent Stenhammar (S)
0300-198 00, 0704-80 34 12
kent.stenhammar@kungsbacka.se