Valberedning

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt val av kommunens representanter till företag och organisationer.

Kommunfullmäktiges valberedning har 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ordförande: Christian Johansson (M)
Vice ordförande: Johan Tolinsson (S)

Alla politiker i valberedningen