Arbetsfördelning

Revisorerna har delat upp revisionsarbetet mellan sig enligt följande:

Birgitta Litsegård (S)

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Valnämnd
 • Krisledningsnämnd
 • Överförmyndarnämnd
 • Eksta Bostads AB
 • Kungsbacka Innerstads AB

Christine Lindeberg (M)

 • Miljö & Hälsoskydd
 • Byggnadsnämnden
 • Stiftelsen Tjolöholm
 • Fastighets AB S:ta Gertrud

Lou Lou Andersson (C)

 • Fritid & Folkhälsa
 • Kultur & Turism
 • Vård & Omsorg
 • Gemensam patientnämnd i Halland

Marie Yckert (M)

 • Förskola & Grundskola
 • Gymnasie & Vuxenutbildning
 • Service
 • HallWan

Hans-Åke Fryklund (L)

 • Funktionsstöd
 • Individ & Familjeomsorg
 • Teknik
 • Hemsjukvård & handikapphjälpmedel