Revisionsrapporter

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder. 

Granskningar och rapporter

Granskning av övergång till komponentredovisning

Svar från de granskade nämnderna