Revisionsrapporter 2018


Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningar och rapporter

Svar från de granskade nämnderna