Politiker

Vill du ta kontakt med en politiker finns ett förtroendemannaregister med namn och adressuppgifter samt uppgift om vilka styrelser och nämnder han eller hon är ledamot i.

Förtroendemannaregistret

300 invånare engagerade i politiken

I Kungsbacka kommun har drygt 300 invånare politiska uppdrag i styrelser, nämnder, råd och grupper. Fyra av dessa är heltidsengagerade politiker. De har titeln kommunalråd. Övriga politiker är politiker på sin fritid.

Politikerna representerar de partier, som invånarna röstar fram i allmänna val vart fjärde år. Alla invånare över 18 år har rösträtt. 

Hör av dig!

Politikerna är invånarnas representanter och vill därför gärna veta vad du tycker. Hör av dig om du har frågor eller om du vill säga din åsikt i en speciell fråga.

Politikerna fattar de avgörande besluten om vad som ska göras i kommunen. De lägger förslag till förändringar och förbättringar i de styrelser och nämnder, där de är ledamöter.

Kontakta kommunalråden