Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar framförallt för frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov samt den utför tillsyn över byggnadsverksamheten.

Byggnadsnämnden ansvarar även för kommunens detaljplaneverksamhet samt kart- och mätningsverksamhet.

Byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 6 ersättare.  

Nämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 4 ersättare.
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Thure Sandén (M)
0709-99 99 60
thure.sanden@kungsbacka.se

Vice ordförande: Heinrich Kaufmann (C)

Bygg-och miljöförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.  

Kontakta gärna