Funktionsstöd

Nämnden för Funktionsstöd ansvarar för att ge stöd, vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning, enligt beslut av nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nämnden ansvarar också för att utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. Även sysselsättning och arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykisk funktionsnedsättning ingår i nämndens ansvar.

Nämnden för Funktionsstöd har 9 ledamöter och 8 ersättare. Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Kristina Karlsson (C)
0706-66 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se


Vice ordförande: Kent Stenhammar (S)
0704-80 34 12
kent.stenhammar@kungsbacka.se

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.