Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Krisledningsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande: Hans Forsberg (M)
0300-83 47 64
0705-17 16 24
hans.forsberg@kungsbacka.se

Vice ordförande: Fredrik Hansson (C)
0300-83 46 56
0708-85 96 82
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Kontakta gärna