Kultur & Turism

Nämnden för Kultur & Turism ansvarar för att förvalta, driva och utveckla kommunens kultur- och turistverksamhet.
Nämndens verksamhetsområde omfattar bibliotek, kulturskola, scen & konst, kulturmiljövård, besöksmål och turism.

Nämnden ska erbjuda och stimulera ett kulturutbud med spets och bredd, tillgängligt för alla med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program samt utveckla Kungsbacka som besöksdestination.

Kultur & Turism ska vara en självklar del i arbetet mot det hållbara samhället.

De avgörande besluten fattas av nämnden som består av politiker; nio ledamöter och åtta ersättare. Förvaltningen för Kultur & Turism förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Ordförande är Maria Andersson (C)
0705-21 98 88
maria.andersson5@kungsbacka.se

Vice ordförande är Marie Wadström (KD)
0730-76 45 04
marie.wadstrom@kungsbacka.se

Kontakta gärna