Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för tillsynen inom hälsoskydd, miljöskydd, naturvård och livsmedel. Men även inom smittskydd, receptfria läkemedel, viss tobakstillsyn med mera.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har 9 ledamöter och 8 ersättare.

Ordförande Christian Johansson (M)
0735-04 69 00
christian.johansson@kungsbacka.se 

Vice ordföranden: Eva Glansén (KD)
031-93 30 93
eva.glansen@kungsbacka.se 

Nämnden sammanträder en gång i månaden.

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Arbetet i nämnden följer reglerna i miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen med flera lagar. 

Tillsynen innebär att vi bevakar att reglerna inom nämndens områden efterlevs av företagare och invånare.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se