Miljö & Hälsoskydd

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ansvarar för tillsynen inom hälsoskydd, miljöskydd, naturvård och livsmedel. Men även inom smittskydd, receptfria läkemedel, viss tobakstillsyn med mera.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har 9 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande Peter Söderberg (M)
070-580 31 60
peter.soderberg@kungsbacka.se

Vice ordföranden: Peter Wesley (KD)
070-593 61 23
peter.wesley@kungsbacka.se

Nämnden sammanträder en gång i månaden.

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Arbetet i nämnden följer reglerna i miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen med flera lagar. 

Tillsynen innebär att vi bevakar att reglerna inom nämndens områden efterlevs av företagare och invånare.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare, Marina Björnbecker
0300-83 41 39
marina.bjornbecker@kungsbacka.se

Registrator, Annika Smedhem
0300-83 41 67
annika.smedhem@kungsbacka.se