Överförmyndarnämnd

Överförmyndare har till uppgift att sköta tillsynen över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämnden har 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Marianne Hultén (M)
0706-39 14 25
marianne.hulten@kungsbacka.se

Vice ordförande: Elisabeth Lyckevall (S)
0702-90 44 34
elisabeth.lyckevall@kungsbacka.se

Överförmyndarenheten kontrollerar det arbete som gode män, förvaltare och förmyndare utför, och genomför de beslut som nämnden fattar.

Överförmyndare i samverkan

031-315 18 80
ofs@molndal.se
www.molndal.se
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset i Mölndal,
ingång Knarrhögsgatan 5

Telefontider:
måndag-onsdag och fredag 10.00-12.00
Besökstider:

måndag- fredag 10.00-12.00