Service

Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämnden ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden.

Nämnden levererar dessutom tjänster utifrån flera samordningsperspektiv och ansvarar för kommunens kundcenter, den interna supportfunktionen Service direkt, drift och utveckling inom IT-området, rådgivnings och medietjänster, personalförsörjning samt administration och inköp.

Från och med 1 april 2016 gick Service in i en ny organisationsform där verksamheterna är indelade i fyra olika affärsområden:

Kundstöd

IT, Kundcenter, Service direkt, Rådgivning och Media

Personalförsörjning

Lönecenter, Rekrytering och Bemanning

Administration & Inköp

Administration och Inköp

Produktion

Fastigheter, Lokalförsörjning, Lokalvård och Måltider

Varje verksamhet leds direkt av förvaltningschefen som till sitt stöd också har en strategisk funktion med kompetens inom utveckling, HR- och ekonomifrågor samt kommunikation.

Nämnden för Service har sju ledamöter och sex ersättare.
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Fredrik Hansson (C)
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Vice ordförande: Hravn Forsne (M)
0733-64 48 16
hravn.forsne@kungsbacka.se

Förvaltningen för Service förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.