Service

Nämnden för Service ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Nämnden ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden.

Nämnden levererar dessutom tjänster utifrån flera samordningsperspektiv och ansvarar för kommunens kundcenter, den interna supportfunktionen Service direkt, drift och utveckling inom IT-området, rådgivnings- och medietjänster, personalförsörjning samt administration och inköp.

Nämnden för Service har sju ledamöter och sex ersättare.
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Fredrik Hansson (C)
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

Vice ordförande: Stephan Philipson (M)
070-697 95 98
stephan.philipson@kungsbacka.se

Förvaltningen för Service förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.