Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen.

Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag.

Val till EU-parlamentet äger rum vart femte år.

Valnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. 
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Alf Olofsson (S)
0705-20 22 21
alf.olofsson@kungsbacka.se

Vice ordförande: Christian Johansson (M)
0735-04 69 00
christian.johansson@kungsbacka.se

Kontakta gärna