Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för:

  • Gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Kompetenscentrum
  • Enheten för Arbetsmarknad
  • Enheten för Vägledning
  • Enheten för Etablering
  • Enheten för Myndighet

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad har 11 ledamöter och 7 ersättare. 

Ordförande: Elin Hysén (L)
0735-33 69 58
elin.hysen@kungsbacka.se 

Vice ordförande: Marianne Pleijel (M)
0706-12 57 14
marianne.pleijel@kungsbacka.se 

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna