Kultur & Fritid

Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att förvalta, driva och utveckla kommunens idrotts-, kultur- och turistverksamhet.
Nämndens verksamhetsområde omfattar bibliotek, kulturskola, scen & konst, kulturmiljövård, besöksmål och turism.

Nämnden ska erbjuda och stimulera ett kulturutbud med spets och bredd, tillgängligt för alla med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program samt utveckla Kungsbacka som besöksdestination.

Nämndens uppgift är också att bidra till ett tryggt och utvecklande samhälle och att uppfylla kommuninvånarnas högt ställda krav på hälsobefrämjande, förebyggande och fostrande verksamhet.

De avgörande besluten fattas av nämnden som består av 13 ledamöter och 8 ersättare.

Ordförande är Kristina Karlsson (C)
070-666 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se

1:e vice ordförande: Maria Gathendahl (M)
072-381 62 37
maria.gathendahl@kungsbacka.se

2:e vice ordförande: Marie Wadström (KD)
0730-76 45 04
marie.wadstrom@kungsbacka.se

Förvaltningen för Kultur & Fritid förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna