Vård & Omsorg

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för omsorg och vård till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Inom verksamheten finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, hemsjukvård, olika boendeformer, trygghetsjour, avlösning, dagomsorg, terapi och anhörigstöd. Den omsorg och vård som erbjuds regleras av hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen.

Nämnden för Vård & Omsorg har 11 ledamöter och 8 ersättare.

Ordförande: Hravn Forsne (M)
073-364 48 16
hravn.forsne@kungsbacka.se

1:a vice ordförande: Bengt Alderin (C)
070-543 45 19
bengt.alderin@kungsbacka.se

2:a vice ordförande: Maj-Britt Rane-Andersson (S)
070-636 94 72
maj-britt.rane-andersson@kungsbacka.se

Förvaltningen för Vård & Omsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna