Marknad på Kungsbacka torg

Revisionsberättelser

Kommunfullmäktige får efter varje verksamhetsår en revisionsberättelse från de förtroendevalda revisorerna.

I revisionsberättelsen framgår det om revisorerna rekommenderar kommunfullmäktige att bevilja styrelsen och nämnderna ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen publiceras i kommunens årsredovisning.