Revisionsrapporter 2019

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder. 

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning