Revisionsrapporter 2018


Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning
Grundläggande granskning 2018 - Kungsbacka kommun   Byggnadsnämnden
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Grundläggande granskning 2018 - Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel  

 

Grundläggande granskning 2018 - Patientnämnden    
Granskning av bokslut 2018    
Granskningsredogörelse 2018 - Eksta Bostads AB och Tempohus AB Granskningsrapport 2018 - Eksta Bostads AB, Granskningsrapport 2018 - Tempohus AB  
Löpande granskning 2018    
Förstudie avseende kulturskolan   Förstudie avseende kulturskolan (Nämnden för Kultur & Turism)
Förstudie avseende bemanningsplanering och personalkontinuitet inom hemtjänsten   Förstudie avseende bemanningsplanering och personalkontinuitet inom hemtjänsten (Nämnden för Vård & Omsorg)
Granskning av IT-säkerhet avseende vatten och avloppsförsörjning    
Granskning av samverkan avseende bostadsförsörjning för nyanlända   Granskning av samverkan avseende bostadsförsörjning för nyanlända (Kommunstyrelsen)
Uppföljning av 2016 års fördjupande granskningar   Uppföljning av 2016 års fördjupade granskningar - Granskning av Kungsbacka Direkt (Byggnadsnämnden) 
Granskning av övergång till komponentredovisning