Revisionsrapporter 2016

Revisionsrapporter 2016

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskning av verksamheter, processer och rutiner

Kortversioner av granskningsrapporter

Svar från de granskade politiska nämnderna

Uppföljning av tidigare års granskningar

Genomförda granskningar 2007-2016

Kommunens revisorer har gjort en sammanställning av fördjupade granskningar som gjorts i Kungsbacka kommun åren 2007-2016. Du kan läsa sammanställningen via länken nedan.

Sammanställning av fördjupade granskningar i Kungsbacka kommun 2007-2016