Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2017

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Revisionsplan 2017

Granskning av verksamheter, processer och rutiner

Svar från de granskade politiska nämnderna