Revisionsrapporter 2020

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning

Uppföljande granskning av 2018 års fördjupade granskningar

   

Förstudie avseende föreningsbidrag