Badhusparken med körsbärsträd i blom

Revisionsrapporter 2019

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder. 

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning

Granskning av informationssäkerhet

  Kommunstyrelsen

Uppföljande granskning av 2017 års fördjupade granskningar

   

Granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljning

 

Nämnden för Teknik

Nämnden för Service

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Löpande granskning 2019