Körsbärsblommor

Revisionsrapporter 2021

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning

Förstudie avseende nyanländas boendesituation utifrån barnkonventionen