Badhusparken med körsbärsträd i blom

Revisionsrapporter 2019

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder. 

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning

Granskning av informationssäkerhet

 Kortrapport

Kommunstyrelsen

Nämnden för Service

Uppföljande granskning av 2017 års fördjupade granskningar

   

Granskning av inköp och upphandling samt leverantörs- och avtalsuppföljning

 Kortrapport

Nämnden för Teknik

Nämnden för Service

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Löpande granskning 2019

   

Granskning av investeringsprocessen

 Kortrapport

Kommunstyrelsen

Nämnden för Service

Grundläggande granskning 2019

 

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Kultur & Fritid

Kommunstyrelsen

Nämnden för Teknik

Granskning av bokslut 2019-12-31

   

Granskningsredogörelse Eksta Bostads AB & Tempohus AB

   

Granskningsredogörelse Stiftelsen Tjolöholm 2019

   

Granskning av inköp & upphandling i Eksta Bostads AB

Kortrapport

 Eksta Bostads AB