Körsbärsblommor

Revisionsrapporter 2020

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningsrapport Kortrapport Svar på granskning

Uppföljande granskning av 2018 års fördjupade granskningar

   

Förstudie avseende föreningsbidrag

   

Förstudie avseende digitalisering

   

Löpande granskning 2020

   

Granskning av nämnden för Vård & Omsorgs ekonomistyrning

Kortrapport  

Granskning av delegation samt kontroll och uppföljing av föreningsbidrag

Kortrapport  

 

Granskning av bygglovsprocessen

 

Kortrapport   

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Kortrapport  

Granskningsredogörelse 2020 - Eksta Bostadsaktiebolag och Tempohus AB

   

Granskningsredogörelse 2020 - Stiftelsen Tjolöholm

   

Granskning av bokslut 2020-12-31

   

Grundläggande granskning 2020

   

Redogörelse till revisionsberättelse 2020

   

Revisionsberättelse 2020

   

Granskning av överförmyndare i samverkan

Kortrapport  

Kommunrevisionens rapporter från 2019