Akut social hjälp

Social jour

Vid akuta sociala problem under kontorstid kan du ringa:

Mottagning barn och unga 0300-83 48 89. 
Mottagning vuxenenheten för frågor som rör missbruk eller våld i nära relationer 0300-83 53 31
Mottagning försörjningsstöd 0300-83 42 97

Vid jul och nyår är öppettiderna något förändrade dessa dagar:

  • 23 och 30 december, 5 och 8 januari öppet till 15.00 

Vid akuta sociala problem under övriga tider:

Socialjouren i Göteborg 031-365 87 00

  • Måndag från klockan 18 till klockan 8 följande dag
  • Tisdag till torsdag från klockan 16.30 till klockan 8 följande dag
  • Fredagar från klockan 15 till måndag morgon klockan 8
  • Dag före helgdag samt julafton, nyårsafton och midsommarafton från klockan 15 till klockan 8 efterföljande vardag

Bris - Barnens hjälptelefon

Du som är upp till 18 år kan ringa till Bris på 116 111.

Brottsofferjouren 

Brottsofferjouren ger stöd till brottsoffer och stöd i tingsrätten. Du når oss säkrast vardagar 10-14 på telefon 0300-83 48 40.

Övriga tider kan du ringa vår telefoncentral i Stockholm, som sedan kontaktar oss. De har telefonnummer 0200-21 20 19.

Kyrkans Jourtjänst

Kyrkans Jourtjänst 031-80 06 50

Röda korset

Du som är under 25 år kan också chatta anonymt med Ungdomsförbundets Jourhavande kompis.

Ambulans

I nödsituation ring 112
I icke brådskande fall 035-211 480

När du ringer 112 kommer du till SOS Alarm. Då ska du berätta vad som har hänt, var det har hänt och vilket telefonnummer du ringer från.

Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 eller om du har konto i Mina vårdkontakter kan du ställa frågor där.

Läkare

I akuta sjukdomsfall ring 112
I icke brådskande fall dagtid måndag-fredag ring närmaste distriktsläkarmottagning eller privat läkarmottagning 
Övrig tid 0300-56 50 00

Räddningstjänst

Brandsläckning och annan räddning i nödsituation ring 112
I icke brådskande fall 031-335 26 00

Om det börjar brinna

Rädda - de du kan utan risk för ditt eget liv och varna andra som hotas av branden.
Larma - tala om vad som hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och var hjälpen behövs.
Släck - brand som upptäcks i tid kan lätt släckas. Lär dig var brandsläckningsmaterial finns och hur den fungerar.

Polis

I nödsituation ring 112
I icke brådskande fall 114 14

Sjöräddning 

I nödsituation ring 112
I icke brådskande fall 031- 64 80 20

Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

VMA-signalen består av sju sekunder signal och 14 sekunder tystnad som upprepas flera gånger. Signalen används för att varna vid fara. När VMA-signalen ljuder ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation, och lyssna på lokalradion.