Akut teknisk hjälp

Felanmälan vatten, avlopp, gator, vägar och gatubelysning

Kontorstid fram till klockan 16: 0300-83 40 00.
Övrig tid jourtelefon 0300-708 80.

Information om vattenläckor som berör många hushåll publiceras på den här webbplatsens startsida senast tre timmar efter att läckan anmälts.

Jour för slamsugning 

Om du skulle behöva akut hjälp med slamsugning eller tömning av fettavskiljare efter ordinarie arbetstid (vardagar efter klockan 16.00 samt helgdagar) ring jourtelefon på nummer 0709-29 98 40. 

Felanmälan kommunens fastigheter

Vid akuta fel eller skadegörelse, ring på kontorstid 0300-83 40 00 och övrig tid jourtelefon 0300-708 80.

Felanmälan el och värme

E.ON Elnät Sverige AB dygnet runt 020-88 00 22.

Ellevio dygnet runt 020-44 11 00 eller skicka e-post till kundservice@ellevio.se
Fortum Distribution har under 2015 bytt ägare och namn till Ellevio. 

Fjärrvärme Statkraft Värme dygnet runt 0771-111 077.

Räddningstjänst

Brandsläckning och annan räddning i nödsituation ring 112.
I icke brådskande fall 031-335 26 00.

Om det börjar brinna

  • Rädda - de du kan utan risk för ditt eget liv och varna andra som hotas av branden.
  • Larma - tala om vad som hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och var hjälpen behövs.
  • Släck - brand som upptäcks i tid kan lätt släckas. Lär dig var brandsläckningsutrustning finns och hur den fungerar.

Sjöräddning 

I nödsituation ring 112.
I icke brådskande fall 031- 64 80 20.

Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

VMA-signalen består av sju sekunder signal och 14 sekunder tystnad som upprepas flera gånger. Signalen används för att varna vid fara. När VMA-signalen ljuder ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation, och lyssna på lokalradion.