Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då en allmän handling.
Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna:
Om du vill ha svar på din synpunkt ska du lämna dina kontaktuppgifter. Du kan välja att få svar via e-post eller brev.
Vi återkopplar till dig oftast inom någon dag, men senast inom tio arbetsdagar. Då får du veta vad vi gör utifrån din synpunkt. Tack för att du tycker till!