Ansök om att bli trainee i våra skolor

Studerar du sista året på ett lärarprogram? Då har du möjlighet att söka till vårt traineeprogram! Här får du chansen att vässa dina kompetenser innan du blir klar, betalt under tiden och en garanterad anställning hos oss.

När du blir trainee hos oss blir rustar vi dig lite extra inför ditt första steg in i yrket. Det gör vi genom tre tvärsektoriella perspektiv som genomsyrar programmet: Metodik, Ledarskap, Yrkets arbetsprocesser.

Vi har också fokus på en rad av skolans viktigaste aktuella frågor, relaterade till de aktuella deltagarna i programmet. Det kan till exempel handla om: betyg och bedömning, mångfald och inkludering, effektivisering av vardagen, ledarskap och processkunskap

Att vara trainee innebär bland annat att du får:

  • Ersättning motsvarande den tid som programmet tar i anspråk, ca 10 procent av en heltidsanställning. 
  • Garanterat anställning i Kungsbacka kommun efter genomförd utbildning, godkänd lärarexamen och legitimation.

Så här går urvalet till

Vi erbjuder sistaårsstudenter som läser till lärarprogrammet med inriktning mot förskola, grundskola eller grundsärskola att söka till vårt traineeprogram. Vår antagning görs med stöd av:

  • Intervju 
  • Rekommendationer från VFU-relaterad personal.
  • Behov av specifik kompetens inom Kungsbacka kommuns verksamheter.

Programmet har minst en träff i månaden samt annan gemensam aktivitet, varav minst en aktivitet per termin är under en helg.

För att bli antagen som trainee vill vi att du är villig att acceptera en anställning om minst två år i Kungsbacka kommun efter genomförd examen.

Mer information och länk till ansökan

Du hittar mer information och ansöker via länken
Lärartrainee

Läs reportage vår traineeutbildning

Kontakta gärna

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta
Jonaz Björk, utvecklingsledare
jonaz.bjork@kungsbacka.se