Enkäter

På denna sida samlar vi kommunens aktiva enkätundersökningar. Klicka på länkarna nedan för att komma till den enkät som du vill besvara.

Den breda vägledningen, Förskola & Grundskola

Undersökning av nuläget gällande samarbetet inom arbetslaget kring den breda vägledningen.

Till enkäten Den breda vägledningen

Föräldrar emellan – ett nätverk för kunskap och inspiration

Föräldrar emellan är ett nätverk som erbjuder föräldrar och andra vuxna ökad kunskap, inspiration och motivation samt tillfälle att reflektera över sitt föräldraskap. Nätverket har funnits sedan 2002 och består av kontaktpersoner från de flesta av kommunens förvaltningar, svenska kyrkan, pingstkyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Brottsofferjouren, Rädda barnen och Region Hallands lokala nämnd i Kungsbacka.

Vi är intresserade av att få veta vad du som har deltagit i en föreläsning tycker och därför genomför vi en kort utvärdering i samband med varje föreläsning.

Här hittar du utvärderingen.

Planeringsveckan

Planeringsveckan är en aktivitet hos Arbetsmarknadsenheten/Kompetenscentrum och du som har deltagit i Planeringsveckan kommer till utvärderingen genom att klicka här