Granskningar

Här kan du läsa om externa och interna granskningar av Kungsbackas kommunala verksamhet:

 

Kontakta gärna

Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se