Revisionsrapporter

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Revisionsplan 2018

Granskningar och rapporter

Grundläggande granskning 2017
Granskning av bokslut 2017
Förstudie avseende kulturskolan
Förstudie avseende bemanningsplanering och personalkontinuitet inom hemtjänsten
Granskning av IT-säkerhet avseende vatten och avloppsförsörjning

Svar från de granskade politiska nämnderna

Grundläggande granskning 2017 (Byggnadsnämnden)