Uppföljning av barnkonventionsarbetet

Kungsbacka kommuns arbete med barnkonventionen följs upp vartannat år. Förvaltningen för Kultur & Fritid ansvarar för uppföljningen.

Länkar till rapporterna hittar du längst ner på sidan.

Kontakta gärna

Utvecklare barnkonventionen Amanda Kaså
0300-83 46 09
amanda.kasa@kungsbacka.se 
barnkonventionen@kungsbacka.se