Resultat

Här kan du läsa om de resultat som Kungsbacka kommun presterar, hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning. Vi presenterar också jämförelser med andra kommuner.

Så tycker invånarna

Kommunens egna uppföljningar

Jämförelser med andra kommuner

Kontakta gärna

Christina Hermansson, Styr & Analyschef
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se