Årsredovisningar

Kungsbacka kommuns årsredovisning kommer ut varje år i maj.

I årsredovisningen beskriver vi hur kommunen klarat att följa de gemensamma målen och vad som hänt under året. Där samlar vi kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten. 

Vi berättar hur vi följer upp vårt arbete med värdegrunden Bitt, vad invånarna tycker om vår service och redovisar en mängd uppgifter om våra medarbetare.

Den tryckta versionen av årsredovisningen finns att hämta i kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se.

Du kan också ta del av nämndernas årsredovisningar.

Kontakta gärna