Årsredovisningar

Kungsbacka kommuns årsredovisning kommer ut varje år i maj.

I årsredovisningen beskriver vi hur kommunen klarat att följa de gemensamma målen och vad som hänt under året. Där samlar vi kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten. 

Du kan också ta del av nämndernas årsredovisningar.

Hitta våra hållbarhetsredovisningar på denna sida.

Kontakta gärna