Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett verktyg som beskriver kvaliteten på kommunens service oc verksamhet ur ett invånarperspektiv. 

Årligen undersöks kvaliteten ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som tagit fram verktyget och som genomför granskningen varje år. Resultatet presenteras på SKL:s webbplats nedan. 

Vi redovisar också Kungsbackas resultat varje år i kommunens årsredovisning.

Kungsbackas årsredovisningar

Kontakta gärna

Lotta Gradén, Specialist Kvalitet & Intern kontroll
0300-83 42 30
lotta.graden@kungsbacka.se