Kommunernas kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner och har pågått sedan 2006. Kungsbacka deltar sedan starten. Syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker såväl förtroendevalda som anställda i att styra mot goda resultat, och att vara ett stöd i dialogen med medborgarna. I KKiK jämförs resultat över tid och mellan deltagande kommuner.

KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

KKiK har tagits fram och leds av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Resultatet presenteras dels i en årlig rapport, dels i databasen Kolada som är tillgänglig för alla. I Kolada finns nyckeltalen samt möjligheter att ta fram underlag för analyser och jämförelser.

Kontakta gärna