Droger bland ungdomar

Hur ser det ut bland ungdomar i Kungsbacka?

Kungsbacka kommun genomför var tredje år ungdomsundersökningen LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Senast genomfördes den 2013 och 2014 har nya siffror presenterats.

Är du intresserad av hur det ser ut bland ungdomarna i Kungsbacka kommun när det gäller droger? Klicka då vidare och läs under varje rubrik.

Statistiken angående dopning kommer från en enkätundersökning som genomfördes 2012 ute på tio träningsanläggningar i Kungsbacka kommun. Hösten 2014 genomförs en ny undersökning och resultatet kommer presenteras i slutet av året.