Alkohol

Hur ser det ut i Kungsbacka enligt LUPP 2013?

Mindre alkoholkonsumtion 2013 bland ungdomar

I gy2 uppger 17 procent av ungdomarna att de dricker alkohol varje vecka, ytterligare 60 procent dricker mer sällan. I åk8 är motsvarande andelar 3 respektive 12 procent. Tvärtom uppger 85 procent av åk8- och 23 procent av gy2-ungdomarna att de aldrig dricker. Hos pojkarna är alkohol något mer av en antingen/eller-fråga än hos flickorna där fler uppger sig dricka ibland. Alkoholkonsumtionen är enligt enkätsvaren lite mindre utbredd 2013 jämfört med tidigare.

Dricker sig berusade

Bland de som någon gång dricker alkohol, uppger varannan gy2-ungdom att hen dricker sig berusad minst varje månad, fler pojkar än flickor. I förhållande till tidigare års undersökningar pekar resultaten på ett något ökat berusningsdrickande i åk8, det vill säga bland de som dricker.