Dopning

Hur ser det ut i Kungsbacka kommun när det gäller dopning? En enkätundersökning genomfördes på träningsanläggningar 2012.
  • Erbjudande om att prova/köpa dopningsmedel har 16% av männen och 2% av kvinnorna fått
  • Det var vanligast att få erbjudandet på gymmet
  • Var femte man som hade blivit erbjuden att prova/köpa dopningsmedel fick erbjudandet i skolan. Det var lika vanligt att få erbjudandet i skolan som på krogen respektive på gatan
  • Inga kvinnor hade använt dopningsmedel. Bland männen hade 3% använt dopningsmedel.
  • Bakom användandet av dopningsmedel ligger främst en önskan som en snyggare kropp samt större muskler
  • Internet var det vanligaste stället för männen att få tag på dopningsmedel
  • Andelen män som styrketränade 3 ggr eller fler/v utgjordes av fler dopningsanvändare än den andel män som styrketränade upp till 2 ggr/v
  • Mer än hälften de män som hade använt dopningsmedel hade också använt narkotika
  • Över hälften av både männen respektive kvinnorna använde kosttillskott minst ett par gånger i veckan. Kosttillskotten användes i första hand i muskelökande syfte.