Narkotika

Hur ser det ut i Kungsbacka enligt LUPP 2013?

 

Det stora flertalet åk8-elever har aldrig använt narkotika men 3 procent uppger att de åtminstone har prövat. I gy2 är motsvarande andel 14 procent, 18 procent bland pojkarna. I första hand hänvisas till hasch/marijuana.

 Detta visar på en ökning i jämförelse med 2010 års siffror där 6% i gy2 hade provat narkotika.